Encyklopedie lingvistiky:Encyklopedie lingvistiky

Z Encyklopedie lingvistiky
Přejít na: navigace, hledání

eL je encyklopedie lingvistických hesel s interdisciplinárními přesahy do dalších společenskovědních i přírodních oborů. Je spoluvytvářená studenty a vyučujícími Katedry obecné lingvistiky.

Ve výuce značné části kurzů realizovaných v projektu Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami [1] je zrušena forma klasických referátů a seminárních prací. Písemné výstupy seminářů vytvoří podklady pro hesla v Encyklopedii lingvistiky, která bude garantována vyučujícími a bude zároveň sloužit jako studijní pomůcka.

Encyklopedie bude mít elektronickou podobu, bude zveřejněna v průběhu řešení projektu a dále rozšiřována Katedrou obecné lingvistiky a dalšími zájemci. Její obsah bude zároveň přenášen do encyklopedie Wikipedia.

Záměrem projektu je, aby seminární práce studentů nebyla pouze izolovaným počinem v horizontu konkrétního kurzu, ale aby dostala cílenou, vědecky závažnější a trvalejší podobu. Studenti budou spolu s garanty uvedeni pod hesly jako autoři. Encyklopedii bude dále možno používat ve výuce, bude regulérním, hodnotným a snadno dostupným zdrojem pro studenty připravující se na atestace lingvistických předmětů a vyučující ji budou moci využít jako podporu výuky.

V semináři Lingvistická encyklopedie bude vytvořen redakční tým, postupem času obměňovaný, který bude editovat jednotlivá hesla vytvořená na základě seminárních výstupů a dalšího doplnění doktorandy a vyučujícími. Studentská redakce encyklopedie v minulém roce připravila strukturu modelových hesel a zpracivala manuál pro postup při tvoření hesla, který by měl být pro studenty jakousi oporou a průvodce (tento manuál byl vložen do sekce Informace pro autory). Neměl by v žádném případě zavazovat a omezovat. Prostor pro individuální přístup ke zpracovávaným tématům je zachován a respektován.

Studenti kurzu Lingvistická encyklopedie se současně se podílejí na editorských úpravách textů a jejich publikování v encyklopedii.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje